Samtalsterapi

Till skillnad mot rådgivning är samtalsterapi en samarbetsform helt utifrån dig, dina tankar, känslor och problem. Min roll blir terapeut  och inte rådgivande.