Samarbeten & Kombinationer

Jag jobbar också i långsiktiga samarbeten med föreningar och företag samt i olika kombinationer av tjänster.