Referenser

Hör gärna av dig om du vill ha kontaktuppgifter till referenser

Upplevelser och uttalanden från samarbeten
 

"...Man såg det inte som ett viktigt möte eller samling utan det var en person som hjälper den andre och det är jag ytterst tacksam för!"

 

"Jag och min tävlingspartner kom också varandra närmare och jag känner att Jonas har hjälpt mig att hitta henne utanför träningen som en vän för livet."

 

"Jonas föreläsning om yttre och inre motivation lämnade ett stort utrymme för öppna diskuioner. Medarbetare fick möjlighet att reflektera ett ämne som annars lätt tas för givet."

 

"En riktigt bra föreläsning som gav oss många nya tankar och reflektioner. Bra variation mellan teori och praktik"

 

”Föreläsningarna hade bra variation av teori och praktiska inslag. Det var enkelt att se nyttan av det mentala i sin egen verklighet”.
 

”En riktigt, riktigt bra föreläsning. Ett ämne som jag tror att alla domare egentligen skulle behöva mer information om”.

 

”Jonas har en enorm arbetskapacitet och hans metodik är imponerande inför nya utmaningar.”

 

”Jonas är tydlig, rak och öppen för diskussioner och frågor. Han kände av nivåerna på klassen på ett mycket bra sätt”.