Rådgivning/ coachning

PONDUS rådgivnings- och coachningsfilosofi utgår från ett fenomenologiskt grundperspektiv där personens egna känslor, tankar och upplevelser av olika situationer och tillstånd är i fokus. Varje individ är unik och så blir också varje enskilt samarbete. Genom att vi tillsammans utforskar individens kognitiva och känslomässiga upplevelser kan vi etablera en bra arbetsgrund, vi skapar på det sättet en bild av nuläget. Utifrån ett nuläge blir det också möjligt att uttrycka ett önskat läge eller ett mål, syftet med samarbetet. Vi är ett team och ska tillsammans hitta möjligheter att acceptera, hantera och påverka nuläget i riktning mot önskeläget. Denna process blir ofta lika unik som individen själv. Enligt denna metodik skapas sedan utvecklingsmöjligheter då t.ex. psykologiska färdigheter, självmedvetenhet och upplevelse av kontroll ökar. Utvärderingar och analyser på arbetet utförs kontinuerligt samt efter avslutat samarbete. Exempel på mätmetoder som används är träningsdagbok, enkäter och kvalitativa samtal.

  


Röster från tidigare samarbeten:

"... man såg det inte som ett viktigt möte utan det var en person som hjälper den andre och det är jag ytterst tacksam för!"

"Samarbetet med Jonas var en avgörande del av framgången"

"... du satte igång ett tankesätt hos mig som nu har gjort att nästintill alla mentala spärrar har släppt och tävlandet har börjat gå riktigt bra".