Prestationspsykologi

 

Vad är idrottspsykologi och prestationspsykologi?

Idrottspsykologi och prestationspsykologi handlar om tankar, känslor och beteende i samband med prestation och idrott. Dessa tankar, känslor och beteende påverkar varandra och skapar förutsättningar eller begränsningar för din prestation, oavsett om du är elitidrottare, ledare, artist eller behöver prestera i vilket annat sammanhang som helst. Idrottspsykologi och prestationspsykologi låter oss veta mer om de psykologiska  processerna som ligger bakom en prestationen och hjälper oss att acceptera, hantera och påverka vår mentala förmåga och upplevelse av situationen.

 

Varför tar du dig an de utmaningar du gör?

Kan det finnas samband mellan hur våra motiv ser ut och hur vi tycker att vi mår och presterar? Inom prestationspsykologi och idrottspsykologi pratar vi ofta om yttre och inre motiv. De yttre motiven kan t.ex. vara pengar och priser eller andra former av belöningar. När vi drivs av yttre motiv ser vi själva aktiviteten som ett medel för att få någonting annat. De inre motiven däremot handlar mer om nyfikenhet och glädje. Själva aktiviteten blir då målet, dvs. man springer för att det är lustfyllt att springa! Forskning har visat att människor som har en motivationsprofil där inre och yttre motiv står i balans är uthålligare, mår bättre och presterar bättre. Vilka är dina inre motiv? Hur knyter du glädje och lust till dina utmaningar?

 

 

 Mästare skapas inte i gymmet.
Mästare skapas av någonting som dom har djupt  inom sig—en längtan, en dröm, en vision.
De måste ha uthållighet för den sista minuten, de måste vara lite snabbare, de måste ha färdigheten, och viljan.
Men viljan måste vara större än färdigheten.
- MOHAMMAD ALI -


 Röster från samarbeten: "Jonas medvetandegör på ett enkelt sätt  vad vi själva motiveras av men kanske ännu viktigare vad vi som team tillsammans drivs av för att kunna bedriva vår verksamhet framgångsrikt."  

Gruppchef Danske Bank