Om PONDUS

PONDUS jobbar med prestationspsykologi och idrottspsykologi. Detta innebär till exempel föreläsningar inom områden som motivation och självförtroende eller individuella rådgivningar och samtal utifrån personliga utamningar, problem och möjligheter.

PONDUS filosofi utgår från att grunden för mental utveckling utgörs av ett välmående. Utifrån välmående kan motivation byggas och förutsättningar för förändring skapas. På blocket av motivation läggs medvetenhet, att ta in information och ”göra den till sin egen”, dvs. hur informationen gör sig gällande för den unika individen. När alla dessa block är på plats, och i balans blir det lättare att finna fler vägar till ett bättre självförtroende och en starkare övertygelse hos sig själv.


 
Självförtroende

Medvetenhet

Motivation

Välmående