Motivationsindex

Varför tar du dig an de utmaningar du gör? Kan det finnas samband mellan hur våra drivkrafter ser ut och hur vi tycker att vi mår och presterar? Inom prestationspsykologi pratar vi om yttre och inre motiv. De yttre motiven handlar ofta om belöningar , vi gör något för att få något annat. De inre motiven handlar mer om nyfikenhet och glädje . Själva aktiviteten är då målet.

Motivationsindex är ett instrument som mäter balansen mellan inre och yttre drivkrafter kopplat till en särskild aktivitet. Genom att svara på 24 frågor om varför du gör den aktuella aktiviteten skapas en unik profil. I fyra steg kan du sedan jobba med att skapa förutsättningar för inre drivkrafter och bevaka framstegen, både hos grupp och individ.

Var är vi, var ska vi? – Du får insikt om dina drivkrafter till aktiviteten och hur dessa har samband med hälsa, kreativitet och prestation. Vi klargör var vi är och var vi ska.

Vad gör vi? – Vi jobbar med att hitta vägar att påverka drivkrafter,  t.ex. genom en god målsättningsprocess eller gällande motivationsklimat.  Vi klargör vad vi ska göra.

Hur gör vi? – Du genomför din handlingsplan till att skapa förutsättningar för inre drivkrafter och att nå dina mål, t.ex. genom förändrande arbete. Vi klargör hur vi går till väga och genomför.

Mäta – Du stämmer av med motivationsindex och dina/ era nyckeltal för att se förändringen. Vi utvärderar vad vi gjort och vad det lett till.

Mätning 1 - Personen drivs mestadels av yttre drivkrafter. Den upplevda hälsan och prestationsförmågan är relativt låga.
Mätning 2 – Förändringar har aktivt gjorts och personen har fått mer kontakt med inre drivkrafter. Den upplevda hälsan och prestationsförmågan har blivit bättre.

Forskning har visat att människor som har ett MotivationsIndex där inre och yttre motiv står i balans är uthålligare, mår bättre, är mer kreativa och presterar bättre. Vilka är dina inre motiv? Hur knyter du glädje och lust till dina utmaningar?
 

Prisexempel: 5 st träffar (Om du inte bor i Göteborgsområdet finns Skype som alternativ) inklusive 2 st MotivationsIndex 4990:-


Teoretisk anknytning
Motivationsindex bygger på teorin om Självbestämmande (Self Determination Theory, Ryan & Deci, 2000) vilken är den teori som dominerar den motivationspsykologiska forskningen. Teorin om Självbestämmande utgår från att människan har tre psykologiska behov; självbestämmande, kompetens och samhörighet. Dessa psykologisk behov är av största vikt för att kunna skapa inre motivation och därmed också känsla av kontroll. Att drivas av inre motiv har i studier visat sig leda till bättre hälsa, bättre prestationer och mer kreativitet.


 Röster från samarbeten kring motivationsindex:

Jag har haft 5-möten á 60 min via Skype med Jonas

Jonas har lärt mig mycket och han är väldigt duktig. Han har även hållit 2 små "föreläsningar" för mig via Skype som har varit riktigt intressanta.

Han påminner lite om Mattias i sitt sätt att beskriva hur saker och ting hänger ihop, med det menar jag att han förklarar saker och faller in lite på "tester och vetenskapliga studier visar att..." -spåret. Det gillar jag, eftersom man då få får känslan av att han faktiskt har belägg för det han säger. Han har även väldigt bra sätt att "mäta" det man kommer fram till med små enkäter man fyller i och sedan har som diskussionsunderlag. När man sedan ställer frågor på det som dessa innehåller så har han bra svar, inga luddiga saker utan konkreta svar.

I fallet Jonas måste jag säga att jag får ett förtroende för honom och känslan är att den tiden jag lägger och betalar för är väl investerad. Kan inte annat än att VARMT rekommendera Jonas.


Johan, motionstriathlet