Föreläsning

Sex ämnen jag gärna föreläser om:


Halvfullt eller halvtomt?
Vår omgivning kan vara en skoningslös spegling av vår attityd. Denna föreläsning handlar om hur vi ser på verkligheten och attitydens betydelse för att skapa vinnande förutsättningar

Hitta in i bubblan!
Om koncentrationens psykologi. Vilka möjligheter och begränsningar finns hos människan när det gäller koncentration? Hur kan du påverka och förbättra din förmåga att
koncentrera dig på det du vill?

Hjärnspöken - Finns dom?
Vill du ha en maskin som kan göra dig självsäker, glad, framgångsrik, mindre oroad och mindre stressad? Grattis! Du har denna maskin och den kallas ditt psyke. Men varför fungerar den inte som du vill då? Varför tänker vi negativa tankar som vi inte vill ha? Denna föreläsning handlar om våra tankar och hur vi kan acceptera, hantera och påverka dessa.


          

Det är inte lätt att vara ödmjuk när man vet att man är bäst!
Om självförtroende. Dess natur, olika gestalter och konsekvenser. Hur jobbar du med ditt eget självförtroende och hur kan du ge andra förutsättningar att bygga starkare tro till sig själv?

När det är vägen som är mödan värd
Om yttre och inre motivation samt hur den kan påverka våra förutsättningar till hälsa, kreativitet och prestation. Vad drivs du av? Ta fram din egen motivationsprofil och lär dig jobba med motivationsklimat som kan gynna välbefinnande och prestation för grupp och individ.

Flow - Upplevelser och förmågor bakom en topprestation
Flow är ett tillstånd som har starka samband med topprestationer och brukar bl.a. beskrivas som att man är totalt hängiven sin uppgift. Idrottare har beskrivit flow som att det inte blir någon skillnad mellan det man tänker och gör. Vad är det då som ligger bakom detta tillstånd och hur skapar vi förutsättningar och möjligheter för att hitta flow oftare?   

Jag är självklart även öppen för andra ämnesförslag. Föreläsningar presenteras ihop med filmklipp, övningar, gruppdiskussioner och andra praktiska moment.

Pris: Begär Offert

 

Röster om föreläsningar:

"En riktig bra föreläsning som gav oss många nya tankar och reflektioner. Bra variation mellan teori och praktik"

"Jonas föreläsning om yttre och inre motivation lämnade ett stort utrymme för öppna diskussioner. Medarbetare fick möjlighet att reflektera ett ämne som annars lätt tas för givet."