EnergiIndex

Vårt hälsotillstånd avgör vår prestationsförmåga, vår sociala förmåga och vårt välbefinnande. EnergiIndex (EI) är ett webbaserat test där man får svara på ett antal frågor gällande sina emotioner, vilket ger ett resultat som visar ditt psykofysiologiska tillstånd. Med hjälp av EI kan du arbeta långsiktigt med ditt välbefinnande och lära dig hur du klarar en högre prestationsnivå under längre tid, samtidigt som du ser varningssignaler vid ogynnsam stressbelastning. EI möjliggör ett mycket snabbt analysresultat och även grafisk presentation av all data. Det går snabbt att se trenderna i sitt välbefinnande.

EnergiIndex är en utveckling från POMS som har använts från 60 talet och framåt för att avläsa hälsotillstånd.Belastning och återhämtning - Individuell rådgivning med EI
För att utveckla sin prestationsförmåga behöver man pulsera i belastning. Det innebär att man gradvis ökar belastningen samtidigt som man parallellt tillåter återhämtning, såväl fysisk som mental. Många av de klienter som kontaktar mig ligger på en konstant hög belastning. Det innebär att de inte kan utveckla sin prestationsförmåga. Vår utmaning blir då att hitta metoder för att bryta anspänningen och komma ner i återhämtning, en förutsättning för gradvis förbättrad prestationsförmåga. Det handlar såväl om kortsiktiga som långsiktiga pulseringar med fokus på att skapa konkreta resultat och bryta tidigare mönster.

Genom den nedladdningsbara appen svarar klienten med återkommande intervall på ett antal påståenden kring sitt eget mående vilket sedan blir ett konkret och effektivt verktyg för att avgöra om klienten befinner sig i belastning eller återhämtning. I samarbetet kan klienten sedan få ökad insikt om hur han/ hon kan använda sig av pulseringar mellan belastning och återhämtning för att successivt öka sin prestationsförmåga och uppnå önskade resultat.

Prisexempel: 5 st träffar (Om du inte bor i Göteborgsområdet finns Skype som alternativ) inklusive EnergiIndex 4990:-