Act the Difference

 

Act the Difference är ledarskapsutveckling och grupputveckling där vi arbetar utifrån agerandets dubbla betydelser. Genom att sätta dig in i och spela viktiga situationer upptäcker du nyckelbeteenden i ditt beteende eller ledarskap. Tillsammans med din arbetsgrupp och skådespelare utforskar du sedan detta beteende eller ledarskap genom agerande, uppföljande feedback och reflektion. Som komplement finns möjlighet till individuell coaching som skapar goda förutsättningar för att förverkliga din förändring. Vi pratar inte bara, vi agerar.

Programmets storlek och tidsanspråk justeras enkelt efter era önskemål. Från en halv dag till ett halvt år.

Pris: Begär offert. 


Medarbetare

 

  Marcus Gustafsson är skådespelare,och teaterpedagog, utbildad vid             
  bland annat Philippe Gauliérs skola i Paris. Marcus har skrivit, regisserat
  och spelat föreställningar på Lisebergs scener i sju år och har även arbetat
  som producent på Folkteatern i Göteborg.